Boletería y Candy On-line

Sunstar Cordoba

Ricardo Rojas 9200 Cordoba


Dragon Ball: Super heroe (Pre-Venta)

3D Minions: nace un villano Castellano

Horarios: 13:00 | 15:00 | 17:05 | 19:10 | 21:15


El telefono negro 2D castellano

Horarios: 13:50 | 22:00


Minions: nace un villano 2D Castellano

Horarios: 13:30 | 15:30 | 17:35 | 19:40 | 21:45


Jurassic World 3 2D Cast

Horarios: 13:30 | 16:30 | 19:20 | 22:10